مدیر عامل فولاد مبارکه اصفهان از رشد 2 برابری ظرفیت تولید فولاد در مجتمع بزرگ فولاد مبارکه خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، حمیدرضا عظیمیان در آیین بهره برداری از پروژه انتقال پساب تصفیه خانه های مبارکه به مجتمع فولاد مبارکه با اشاره به رشد 2 برابری ظرفیت تولید فولاد در شرکت فولاد مبارکه گفت: مصرف آب در شرکت فولاد مبارکه دوسوم کاهش داشته است.

وی افزود: در حال حاضرنزدیک به ۷میلیون تن فولاد در مجتمع فولاد مبارکه تولید می شود ولی مصرف آب به یک سوم قبل کاهش پیدا کرده است.

عظیمیان گفت: با توجه به بحران کم آبی در منطقه در امر مصرف آب نگاه بخشی نداشتیم و با  انتقال پساب ۹ شهر اطراف شرکت فولاد مبارکه بازچرخانی آب را برای استفاده در مجتمع داشته ایم.

مدیر عامل فولاد مبارکه بیان داشت: شرکت فولاد مبارکه موظف شده است که 480 میلیارد تومان برای تکمیل سد کوهرنگ ۳  

وی ادامه داد:حداقل انتظار دولت از فولاد مبارکه این است که هیچ وقت تولید فولاد در این شرکت متوقف نشود، قطعا فولاد مبارکه بدون آب نمی تواند به حیات خود ادامه یابد.

عظیمیان بیان کرد: از وزیر نیرو درخواست داریم که مشکل ما را مشکل خودشان بدانند ومهربان تر با ما رفتار کنند تا این مشکل کمبود آب را حل کنیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۵ هزار کارگر در شرکت فولاد مبارکه مشغول بکار هستند و بیش از 350 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم با شرکت فولادمبارکه مرتبط هستند.

مدیر عامل فولاد مبارکه گفت: شرکت فولادمبارکه نزدیک به ۱۵۰۰میلیاردتومان به دولت مالیات می دهد ودومین شرکت بورسی در کشور محسوب می شود.