رییس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهادکشاورزی گفت: برداشت کلزا از سطح 22هکتار از مزارع شهرستان شهرضا آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مرتضی کافی تصریح کرد: طرح کشت کلزا از سال 1382 در شهرضا آغاز شد وبعد از یک وقفه به علت خشکسالی، مجددا کشت این محصول با توجه به توصیه وزارت جهادکشاورزی در سه سال گذشته با جدیت انجام شده است.

وی افزود: پیش بینی می شودبیش از 60 تن کلزا از مزارع شهرستان برداشت شود.

کافی بیان داشت: کشت کلزا توسط 12بهره بردار در شهرستان انجام شد.

وی گفت: از 17هزار هکتار زمین زراعی درشهرستان ،4هزارو 700هکتار به کشت پاییزه و 2هزار و300هکتار به کشت بهاره اختصاص دارد.

رییس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهادکشاورزی گفت: در حال حاضر، 7هزارو 500بهره بردار عمده در شهرستان شهرضا در حوزه کشاورزی وباغبانی فعال هستند.

گفتنی است؛ روغن کلزا به دلیل داشتن اسیدهای چرب اشباع نشده و فاقد کلسترول و همچنین درصد بسیار پایین اسید اروسیک، از کیفیت تغذیه ای بالایی برخوردار است و بین ارقام و در شرایط مختلف، تنوع زیادی در ترکیب اسیدهای چرب آن مشاهده می شود.

دانه کلزا دارای ۲۵ تا ۵۵ درصد روغن، ۱۸ تا ۲۴ درصد پروتئین و ۱۲ تا ۲۰ درصد پوست می باشد.