با حکم رئیس قوه قضائیه، حسن خانجانی، به عنوان دادستان عمومی و انقلاب همدان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، حسن خانجانی که پیش از این در پُست معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری همدان مشغول به فعالیت بود، به عنوان دادستان عمومی و انقلاب همدان معرفی شد.

همچنین در این آیین از خدمات «کامران حمزه»، دادستان سابق عمومی و انقلاب شهرستان همدان قدردادنی شد.

حمزه از اردیبهشت ماه سال ۹۱ مسئولیت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان را عهده دار بود.