وزیر نیرو از افتتاح ٨ پروژه در بخش آب با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، رضا اردکانیان در آیین کلنگ زنی فاز اول عملیات اجرایی مجتمع روستایی برزاوند اردستان گفت:در مناطق مختلف استان اصفهان ٨ پروژه در بخش آب با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد. 

وی بابیان اینکه این  طرح با تلاش همکاران و شرکت آب وفاضلاب کشور به بهره برداری می رسد گفت: با بهره بداری این طرح جمعیت دائم وغیردائم این منطقه از آب شرب و سالم و پایدار بهره مند می شوند.

وزیرنیرو با اعلام اینکه دراستان اصفهان تعدادقابل توجهی طرح دربخش آب و برق درشهر و روستا به بهره برداری می رسد ادامه داد:۲۰۷ پروژه دراستان توسط شرکت های وزارت نیرو اجرامی شود واعتباراین طرح هابالغ بر ۸هزارو ۷۰۰میلیاردتومان است که برخی طرح ها درمرحله آغاز و برخی طرح ها در مرحله اتمام است.

اردکانیان با اشاره به پیشرفت ۶۳ درصدی این طرح ها دراستان اصفهان به طور متوسط، گفت: این طرح هادرپایان دولت تدبیروامیدبه ثمر می رسد.

وزیرنیرو با اعلام اینکه دولت دوازدهم موفق شده طرح های مهمی رادرجای جای کشور به نتیجه برساند ‌خاطرنشان کرد: ازابتدای دولت تدبیروامیدتاکنون بسیاری از روستاهای کشور دارای شبکه آبرسانی شده اند واین اقدام دردوسال باقی مانده سرعت خواهد گرفت.

وی بیان کرد:طی این دوروز درمناطق مختلف استان اصفهان مجموعه ۸پروژه در بخش آب بااعتباربالغ بر ۷۰۰ میلیارتومان افتتاح می شود و۲پروژه نیز درحوزه برق افتتاح خواهدشد، این درحالی است که امیدواریم طی این دوسال منابع بیشتری از مبلغ پیش بینی شده تخصیص یابد.

وزیرنیرو همچنین اظهارکرد: درخواست نماینده مردم اردستان درخصوص تامین آب برای  بخش صنعت این منطقه پیگیری می شود.