معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان از برداشت زعفران در کردستان بطور میانگین 3 تا 4 کیلوگرم در هکتار خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، محمد فرید سپری در نشستی با رسانه های کردستان اظهار داشت: میانگین برداشت زعفران از هر هکتار این محصول در مزارع کردستان حدود سه تا چهار کیلوگرم است که در سال گذشته حدود 70 کیلوگرم آن در کردستان تولید شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: در سال زراعی جاری حدود 21 هکتار از اراضی این استان به کشت زعفران اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به اینکه کشت زعفران در کردستان کشتی نوپا است اضافه کرد: هم اکنون میزان کشت این محصول در استان به 41 هکتار رسیده که حدود 20 هکتار آن بارور اشت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: کشت زعفران به عنوان زیر مجموعه گیاهان دارویی دارای مزیت های دارویی و به عنوان یک طعم دهنده و رنگ غذا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه گیاه زعفران به لحاظ مصرف آب بسیار کم توقع و توسعه کاشت آن جز برنامه توسعه کشاورزی در شرق استان است، گفت: فصل کاشت زعفران از اواسط تیر تا شهریور است و اولین زمان آبیاری در زعفران بسیار اساسی و حائز اهمیت است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: کشت زعفران در این استان طی سال زراعی جاری به 42 هکتار رسید.

به گزارش خبرگزاری موج کردستان، بیشترین سطح زیر کشت زعفران در شهرستان بیجار با 6 هکتار است و در سایر شهرستان ها از جمله دهگلان، بانه و سنندج نیز این محصول کشت می شود.

به گفته کارشناسان زراعت، کردستان یکی از خواستگاه های قدیمی زعفران در کشور است حتی گونه های وحشی از زعفران در مناطق مختلف این استان رویش پیدا می کند.