مالک باشگاه خونه به خونه بابل گفت: با توجه به مشکلاتی که برای تیم داری داریم سهام باشگاه خونه به خونه بابل واگذار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران قاسم حسن زاده اظهار داشت: از رشت و قزوین مشتری داریم و برای واگذاری امتیاز باشگاه مشکلی نداریم.

وی ادامه داد : ما به علت مشکلات زیادی که برای باشگاه داری با آن مواجه هستیم قصد تیم داری نداریم .

حسن زاده افزود: در جلسه ای که با استاندار مازندران داشتیم مقرر شد وی اسپانسری را برای کمک مالی باشگاه معرفی کند که اگر تا هفته آینده این وعده عملی نشود امتیاز تیم را واگذار خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه باشگاه خونه به خونه در لیگ دست یک فوتبال حضور دارد گفت: از رشت و قزوین مشتری داریم و برای واگذاری امتیاز باشگاه مشکلی نداریم.