در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، «مرتضی قائمی» به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، مرتضی قائمی، در جلسه کمیته تعیین روسای دانشگاه‌ها به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد و استان همدان منصوب شد.

در جلسه سی و یکم کمیته تعیین روسای دانشگاه‌ها که در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، روسای ۷ واحد دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند که براساس رأی اعضای کمیته، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان و واحد کرمانشاه نیز انتخاب شد.

گفتنی است: مرتضی قائمی، عضو هیئت علمی و استاد تمام ادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا است و پیش از این، مسئولیت های مختلفی از جمله معاونت دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا و ریاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا را عهده دار بوده است.