کارشناس اداره کل هواشناسی همدان از افزایش دمای هوای همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، محمدحسن باقری شکیب،  کارشناس اداره کل هواشناسی همدان ضمن اشاره به افزایش دمای هوای همدان، اظهار داشت: از روز پنجشنبه روند افزایش دمای هوای همدان ادامه پیدا می کند و موجب افزایش ۲ تا چهار درجه سانتیگرادی دمای کمینه و بیشینه استان می شود.

وی اضافه کرد: اسدآباد با ۳۴ درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و بهار با ۱۱ درجه سانتیگراد بالای صفر به عنوان خنک‌ترین شهرهای استان در ۲۴ ساعت گذشته ثبت شده اند.

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته کمینه دمای همدان ۱۲ درجه سانتیگراد بالای صفر و بیشینه دمای هوای این شهر ۳۲ درجه سانتیگراد بالای صفر گزارش شده است.