فرماندار شهرضا گفت: امنیت اجتماعی زمینه ساز نشاط و امیدواری در جامعه است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، علی اصغر رفیعی نژاد در جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی شهرستان شهرضا گفت: تعاریف مختلفی از شادابی و نشاط اجتماعی توسط ارگان های مختلف ارائه می شود که همه این تعاریف صحیح است.

رفیعی نژاد تصریح کرد: قانون شکنی توسط افراد جامعه در روح وروان مردم تاثیر گذار بوده و باعث رنجش خاطر،احساس نبود امنیت اجتماعی و افسردگی می شود.

وی افزود: حفظ احترام و تکریم ارباب رجوع توسط کارمندان و استفاده کامل از ظرفیت امکانات شهری و ارگان هابرای ایجاد شادابی و نشاط اجتماعی، می تواند موثر باشد.

فرماندار شهرضا گفت: برگزاری رویداد های استارت آپی زمینه بروز استعداد را در افراد مختلف جامعه فراهم کرده و باعث ایجاد شادابی و نشاط اجتماعی می شود که در این زمینه دانشگاه آزاد شهرضا پیشگام بوده است.

رفیعی نژاد تصریح کرد: عدم رعایت تقوا، دروغگویی، تقلب، احتکار و کلاهبرداری سبب ایجاد حس ناامیدی در جامعه شده که پیامد آن افسردگی است.

وی افزود: مبلمان و ظاهر زیبای شهری  در شادابی و نشاط اجتماعی موثر است.

فرماندار شهرضا گفت: سازمان های مردم نهاد ، هیات های مذهبی و نهادهای مردمی از ظرفیت خود برای ایجاد شادابی و نشاط اجتماعی در جامعه استفاده کنند.

رفیعی نژاد تصریح کرد: نشاط اجتماعی دوره ای است و در دوره هایی از حیات اجتماعی بسته به ویژگی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، سطوح مختلفی از نشاط و شادکامی تجربه می شود اما به طور کلی می توان از رفتار و کنش های اجتماعی مردم، میزان شادکامی و لبخندهای اجتماعی را دریافت کرد.

وی افزود: افراد در جامعه ای که از حقوق شهروندی درخور و شایسته بهره مند باشند، احساس تعلق جمعی، مشارکت، همبستگی، امید به آینده، عدالت و امنیت اجتماعی بیشتری دارند و نشاط اجتماعی بالاتری را تجربه می کنند همچنین میزان امید اجتماعی هم به مراتب افزایش می یابد.

فرماندار شهرضا گفت: جامعه ای که در آن سلامت روانی، سلامت جسمانی، شاخص مهارت های زندگی وضعیت مطلوبی داشته باشد، قطعا نشاط اجتماعی بالاتری دارد.