رییس دانشگاه آزاد شهرضا گفت: سومین رویداد استارت آپی به در حوزه مدیریت شهری، مبلمان و چیدمان شهری برگزارمی شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، فرید نعیمی در جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی شهرستان شهرضا که در محل فرمانداری این شهرستان برگزارشد، گفت:  محور های شهر هوشمند2 معماری و شهرسازی، زیبا سازی شهری، فرهنگ و زندگی، چالش های زیست محیطی، مدیریت پسماند، حمل و نقل پایدار و ترافیک ،امنیت شهری و مدیریت انرژی از محورهای این رویداد است.

وی تصریح کرد: در این رویداد تعیین و تعریف مسئله های مربوط به محورهای رویداد ، تدوین RFP برای هر یک از چالش های موجود و ایجاد انگیزه مالی  و عملیاتی کردن ایده های برتر در سطح شهر از الزامات در نظر گرفته شده توسط شهرداری شهرضا است.

نعیمی افزود: دراین رویداد فراخوان، دریافت ایده و داوری  و برگزاری رویداد و تعیین ایده های برتر نیز از الزامات تعریف شده برای دانشگاه آزاد است.

رییس دانشگاه آزاد شهرضا گفت: این واحد می تواند در این رویداد استارت آپی از ظرفیت تمام مدیران و اعضای هیات علمی  دانشگاه های آزاد سراسر کشور برای حل مشکلات شهری استفاده کند.

نعیمی تصریح کرد: نرخ بیکاری برای افراد بی سواد در جامعه 4 درصد و برای تحصیل کردگان 18 و نیم درصد بوده که می طلبد تمامی ارگان های از ظرفیت خود برای رفع این مشکل استفاده کرده و به سمت حل معضل بیکاری پیش روند.

به گزارش موج، استارت آپ یک کمپانی نوپا است که راه‌حلی نوین را برای یک مسئله ارائه می‌کند؛ در حالی که تضمینی برای موفقیت کمپانی از طریق راه حل ارائه شده وجود ندارد.