رییس امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای اصفهان امروز با شاخص کیفی هوای 103 AQI برای گروه های حساس ناسالم است.

بابک صادقیان در گفتگو با خبرنگارخبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان طی ۲۴ ساعت منتهی به صبح امروز با میانگین 103 (AQI) برای گروه های حساس در وضعیت ناسالم است.

وی افزود: همچنین  شاخص کیفی هوا در ایستگاههای پایش دائم از جمله میدان احمدآباد روی عدد ۱۲۴، خیابان رودکی روی عدد ۸۵، خیابان های استانداری و چهارباغ خواجو روی عدد ۱۰۰، خیابان پروین روی عدد ۳۰ و بزرگراه خرازی روی عدد ۱۰۶ ثبت شده است.