معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی استاندار کردستان در خصوص مسائل آموزش و پیشگیری از مصرف مواد مخدر گفت: اگر پیشگیری مناسب نباشد کردستان هم به سوی استان های ناپاک در حوزه مصرف مواد مخدر پیش خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، حسین خوش اقبال ظهر امروز در جلسه کمیسیون شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان اظهار داشت: اگر روند رو به رشد مصرف مواد مخدر در کردستان افزایش یابد، این استان هم به سمت ناپاک شدن پیش خواهد رفت.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته اعتیاد در کردستان بسیار کمتر بود، افزود: روند کنونی خوب نیست و باید نسبت به آگاه سازی خانواده ها و اجتماع در این رابطه اقدامات بهتری انجام داد ضمن اینکه این مهم نیازمند تلاش جدی تر دستگاه های مسئول است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به اینکه برگزاری برنامه ها در هفته مبارزه با مواد مخدر باید عملکرد مثبتی برای جامعه داشته باشد، یادآور شد: نباید به ارائه گزارش ها و آمارهای غیرمفید در این حوزه اتکا کرد.

خوش اقبال بر توجه بیشتر به بحث پیشگیری و مبارزه با افزایش مصرف مواد مخدر در استان تاکید و اضافه کرد: روند افزایشی مصرف این مواد نگرانی هایی را برای مسئولان نیز ایجاد کرده است.

وی گفت: بحث آموزش و پیشگیری از افزایش مصرف مواد مخدر را باید از خانواده ها و مدارس آغاز کرد و با ارائه راهکارهای مناسب مانع از گسترش آن در استان شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: اگر چه این استان نسبت به اغلب مناطق کشور در بحث مصرف مواد مخدر شرایط بهتری دارد اما همین روند و رو به رشد بودن استفاده از این مواد نگران کننده است.