فرمانده انتظامی استان اصفهان از اجرای طرح کرامت و اجتماعی کردن مبارزه با جرایم و آسیب ها موسوم به طرح"کام" برای نخستین بار در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سردارمهدی معصوم بیگی گفت: به ابتکار پلیس اصفهان طرحی تحت عنوان کرامت و اجتماعی کردن مبارزه با جرایم و آسیب ها موسوم به طرح «کام» طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شد.

 وی بیان داشت: امروزه یکی از روش ها و متدهای تجربه شده در دنیا این است که بایستی کار آموزش را از کودکی شروع کرد و این قشر را در مقابل آسیب های اجتماعی مصون سازی کرده و مهارت های زندگی، قانونمداری و جامعه پذیری را به آنها آموخت و تقویت کرد.

معصوم بیگی شروع طرح را در یکی از نقاط حاشیه شهر اصفهان عنوان کرد و اظهار داشت: در گام اول این طرح، نمایشگاه آشنایی با آسیب های اجتماعی و تهدیدات پیش روی کودکان و نوجوانان این منطقه برپا شد که با استقبال بسیار گسترده ای نیز همراه بود.

این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: امروز و در گام دوم طرح کام ، 400 نفر از کودکان و نوجوانان که عمدتاً در مقطع ابتدایی و راهنمایی بودند در قالب اردوی فرهنگی، تفریحی و آموزشی مهمان پلیس اصفهان بودند و سعی شد ضمن ایجاد فضایی شاد و پر نشاط برای آنان توصیه ها و هشدارهای آموزشی به وسیله روانشناسان و مشاوران پلیس به آنها منتقل شود.

وی افزود: این طرح یک ایده و مدل جدیدی از پیشگیری اجتماعی از جرایم و آسیب ها است که با محوریت نیروی انتظامی استان اصفهان آغاز شده و قابلیت اجرایی شدن آن در تمامی استان های کشور وجود دارد.

سردار معصوم بیگی با بیان اینکه پلیس، کودکان و نوجوانان مناطق حاشیه نشین را رها نخواهد کرد از گام سوم طرح مذکور در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهار داشت: در مرحله بعد ارتباط مستمر روانشناسان و مشاوران پلیس با این عزیزان و رسیدگی به مشکلات روحی، روانی و شناسایی آسیب های پیش روی آنها دنبال خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: اجرای این گونه طرح های فرهنگی و اجتماعی جزو وظایف مستقیم نیروی انتظامی نیست اما به لحاظ احساس مسئولیت و دغدغه ای که این نیرو نسبت به شیوع آسیب های اجتماعی در جامعه دارد با قوت و جدیت تمام به میدان آمده، لیکن انتظار است دیگر دستگاه ها نیز نقش و سهم خود را بیش از گذشته ایفا کنند.