مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل از پیش بینی برداشت 30 تن طالبی از مزارع شهرستان آران و بیدگل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، حسین فتاحی گفت: پیش بینی می شود امسال از هر هکتار سطح زیر کشت طالبی، در آران و بیدگل 30 تن محصول برداشت شود.

وی افزود: بیشترین سطح زیر کشت محصول طالبی، در مناطق سفیدشهر، نوش آباد، ابوزیدآباد و یزدل قرار دارد و طالبی، برداشت شده از مزارع شهرستان به سایر نقاط کشور ارسال و با قیمت متوسط هر کیلوگرم 20 هزار ریال به فروش می رسد.