سرپرست معاونت اقتصادی و توسعه منابع استانداری قزوین گفت: ساعات کار ادارات دولتی قزوین در روزهای شنبه تا چهارشنبه ۶.۳۰ صبح آغاز و ۱۳.۳۰ بعدازظهر به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری موج، منوچهر حبیبی، سرپرست معاونت اقتصادی و توسعه منابع استانداری قزوین درباره تغییر ساعات کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی دولتی در قزوین گفت: این تصمیم با توجه به فصل گرما و ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی در سطح ادارات و دستگاه‌های اجرایی اتخاذ شده است.

وی افزود: بر این اساس ساعات کار ادارات دولتی قزوین در روزهای شنبه تا چهارشنبه ۶.۳۰ صبح آغاز و ۱۳.۳۰ بعدازظهر به پایان می‌رسد.

سرپرست معاونت اقتصادی و توسعه منابع استانداری قزوین گفت: روزهای پنجشنبه نیز ساعت کاری از ۶.۳۰ تا ۱۲.۳۰ تعیین شده است.

حبیبی بیان کرد: در صورت لزوم این تغییر ساعت برای دیگر ماه‌های تابستان نیز قابل تمدید خواهد بود.