با حضور استاندار اصفهان 6 کیلومتر پروژه روکش آسفالت گرم راه روستایی درشهرستان خوروبیابانک افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، طی سفر یک روزه عباس رضایی به همراه مدیرکل راه وشهرسازی استان پروژه روکش آسفالت گرم راه روستایی فرخی به جعفر آّباد افتتاح شد.

این محور بطول 6 کیلومتر و عرض 6 متر، ارتباط بیش از 10 روستا را به شهر فرخی و شهر خور و راههای اصلی متصل می نماید که با اعتباری بالغ بر 11میلیارد ریال روکش آسفالت گرم گردید.

از جمله مهترین مسایل و مشکلات راه و شهرسازی شهرستان خوروبیابانک در حوزه راه و مسکن که در جلسه شورای اداری مطرح شد،  بحث چهار بانده شدن محور طریق الرضا ، احیای بافتهای تاریخی- کف و جداره سازی، آسفالت محور جندق به مصر به طول45 کیلومتر، واریانت خور به فرخی به طول 15 کیلومتر بعنوان باند دوم، پیگیری و انجام مطالعات احداث راه جندق به گرمسار، مسکن جوانان شهرهای خور، جندق و فرخی، موج تراشی و لایه برداری راه خور - حلوان به عشق آباد، احداث پل زیرگذر تقاطع واریانت خوربه فرخی و فرخی به روستای جعفرآباد، طرح تفصیلی شهرهای خور، جندق و فرخی، مطالعات و اجرای کمربندی شهر خور و پیگیری واگذاری سریع زمین مسجد مسکن مهر شهر خور بود که مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت.

شایان ذکر است؛ افتتاح مسیر نایین به انارک تا هفته دولت، شروع عملیات راهسازی در 30 کیلومتر بعدی مسیر مشجری به چوپانان، انجام عملیات مطالعه و نقشه برداری مسیر سه راهی چوپانان – اردکان به سه راهی جندق و از سه راهی مذکور در محور جندق تا معلمان دراین سفر مورد تاکید قرار گرفت.

افتتاح