معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان از کاهش مقدار آب خروجی از سد زاینده‌رود از ۱۰۰ متر مکعب بر ثانیه به ۶۰ متر مکعب بر ثانیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، حسن ساسانی با اشاره به کاهش مقدار آب خروجی از سد زاینده‌رود گفت: در حال حاضر مقدار آب خروجی سد زاینده رود از روز گذشتنه از ۱۰۰ متر مکعب بر ثانیه به ۶۰ متر مکعب بر ثانیه رسیده است.

وی افزود: بنابر جلسه‌ای که با کشاورزان، کمیته 15 نفره و دیگر همکاران در سازمان جهاد کشاورزی داشتیم، تعیین شد که با توجه به عدم نیاز غلات به آب مقدار آب خروجی از سد زاینده‌رود را به صورت پلکانی کاهش دهیم.

ساسانی بیان داشت: به همین دلیل از روز گذشته نسبت به کاهش مقدار آب خروجی از سد زاینده‌رود اقدام کردیم و در حال حاضر مقدار آب خروجی از 100 متر مکعب بر ثانیه به 60 متر مکعب بر ثانیه رسیده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان پیرامون کاهش آب شرق و غرب اصفهان تصریح کرد: آب شرق اصفهان را از روز جاری قطع و برای غرب اصفهان نیز از روز آینده به تدریج مقدار آب خروجی از سد را قطع خواهیم کرد.