هیئت ووشو شهرستان اردبیل پس از بررسی و ارزیابی عملکرد به عنوان هیئت برتر استان در سال ۹۷ انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، پس از بررسی عملکرد هیات های شهرستانها و طبق جدول شاخص های ارزیابی، هیات ووشو شهرستان اردبیل با کسب 97 امتیاز بعنوان هیات برتر در سال 1397 انتخاب گردید.

در ارزیابی انجام شده توسط هیئت ووشو استان، هیات های ووشو سه شهرستان نمین با83 و پارس_آباد با 70 و نیربا 63 امتیاز در رتبه های دوم و سوم وچهارم این لیست قراد گرفتند.

ارزیابی انجام شده در این هیات در شاخص های تعداد ورزشکاران سازمان یافته،جذب اعتبار،میزبانی مسابقات ، دوره های آموزشی، اعزام برای لیگ استانی و کشوری، تعداد نفرات شرکت کننده در اردو ها، تجهیزات تخصصی(سالن وسکو)، مقام های کسب شده تیمی استانی و انفرادی کشوری وبین المللی صورت پذیرفته است.