رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر از اجرای بسیج ملی فشار خون بالا در خمینی شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، مجتبی گلزاری در جمع اصحاب رسانه گفت: طرح بسیج ملی فشار خون بالا با پیشنهاد وزارت بهداشت در کل کشور اجرا می شود و هدف حساس کردن جامعه نسبت به این بیماری و ایجاد پرونده های الکترونیکی سلامت برای افراد است.

وی از اجرای این طرح از ۱۷ خرداد تا ۱۷ تیر به مدت یک ماه خبر دادو افزود: در خمینی شهر مراکز بسیاری فعال شده است  ودر طی گرفتن فشار خون آگاه سازی مردم نیز راس این طرح قرار دارد.

گلزاری با بیان این نکته که پیشگیری و آگاهی دادن مردم بسیار آسان تر از درمان بیماریهاست عنوان کرد: حساس نمودن جامعه قدم بسیار موثری در این زمینه می تواند باشد.

طرح ملی بسج فشارخون

رییس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خمینی شهر از آمار پایگاههای فشار خون خبر داد و گفت:  تا امروز از  ۲۶ هزار و ۷۸۵ نفر فشار خون گرفته شده است و استان اصفهان از نظر ایستگاه های فعال تا این لحظه رتبه اول را داراست.

به گزارش موج، 43 ایستگاه فعال  فشار خون تا کنون در شهرستان خمینی شهر  به ثبت رسیده است.