رییس مرکز بهداشت شهرضا ازمعدوم سازی یک و نیم تن مواد غذایی غیربهداشتی در شهرضا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، فرزانه کمایی گفت: در سال جاری یک ونیم تن مواد غذایی غیربهداشتی طی یک ماه گذشته در شهرضا معدوم شد.

وی افزود: شمار اماکن معرفی شده متخلف بین راهی، عمومی و مراکزتهیه و عرضه فروش مواد غذایی نیز طی مدت یاد شده به مراجع قضایی ۲۶مورد بوده است.

کمایی اظهار داشت: طی مدت یاد شده ۳۹ مورد اخطاریه بهداشتی به اماکن عمومی و مراکز تهیه توزیع و عرضه  مواد غذایی در شهرستان صادر شده و شمار موارد نظارتی و بازرسی مشترک با سازمان‌ها دستگاه‌های متولی امر۱۳۷مورد را شامل می‌شود.

این مسئول ادامه داد:  ۵۷0مورد سنجش آلودگی مواد غذایی با تجهیزات پرتابل بوده وتعداد نمونه برداری از مواد غذایی صنعتی و سنتی نیز ۱۵ مورد، بوده است.

وی اضافه کرد: در  یک ماه گذشته  تعداد گزارش‌های متفرقه شکایات مردمی ۷ مورد و شکایات سامانه ۱۹۰ نیز ۳۵مورد بوده که این موارد به دقت مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت تخلف برخوردهای قانونی لازم انجام گرفته است.

این مسئول  ادامه داد: تعداد پرسنل درگیر دراکیپ های بازرسی و نظارتی طرح نظارت رمضان۷نفر نفر بود که در مدت یاد شده ۱۳۰۰ مورد بازرسی از اماکن عمومی، بین راهی و مراکز تهیه، عرضه و فروش مواد غذایی در شهرستان انجام گرفته است.

کمایی اظهار داشت: کارشناسان واحدمهندسی بهداشت محیط شهرستان در بازرسی از مراکزتهیه تولیدوتوزیع مواد غذایی به ویژه قنادی‌ها به دستگاه پرتابل سنجش آلودگی مواد غذایی مجهز هستند که فرآیند مربوط به تهیه زولبیا و بامیه و بویژه روغن مصرفی را در ماه رمضان امسال بدقت مورد آزمایش قرار دادند.

رییس مرکز بهداشت شهرضا گفت: شماره۱۹۰ستاد فوریت سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی برای دریافت شکایات و تخلفات مردمی در نظر گرفته شده که موارد پس از بررسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.