نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و مسوول پایگاه های اورژانس استان از شهر بهارستان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج  اصفهان، ناهید تاج الدین به همراه مدیر عامل شرکت عمران بهارستان و مسوول پایگاه های اورژانس اصفهان به منظور ارزیابی مکان یابی برای احداث پایگاه اورژانس با مشارکت شرکت عمران، از شهر بهارستان بازدید کردند.

در ادامه تاج الدین به همراه مدیر عامل شرکت عمران از پروژه مترو بهارستان بازدید کردند و از نزدیک در جریان پیشرفت این پروژه مهم قرار گرفتند.

گفتنی است؛ در جریان این بازدید، ابراز امیدواری شد که این پروژه در آینده نزدیک افتتاح و مورد استفاده شهروندان فهیم بهارستان قرار بگیرد.

بهارستان