رییس پلیس راه استان، همدان خواب آلودگی رانندگان را مهم ترین دلیل واژگونی خودرو در استان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، سرهنگ رضا عزیزی، رییس پلیس راه استان همدان ضمن اشاره به سوانح رانندگی در استان همدان و اینکه عمده دلیل واژگونی خودروها مربوط به خواب آلودگی رانندگان است، گفت: بیماران و افرادی که با تجویز پزشک مجبور به مصرف برخی از داروهای خواب آور هستند از رانندگی پرهیز کنند در غیر اینصورت موجب بروز سوانح رانندگی می شوند.

سرهنگ عزیزی افزود: رانندگان در صورت بیماری مسافرت خود را به تعویق انداخته یا برای عزیمت به مقصد، رانندگی خودرو را به فرد دارای گواهینامه و مهارت بسپارند.

وی مطرح کرد: همچنین در صورت مصرف داروهای خواب آور، رانندگان نباید رانندگی کنند و در صورت محرز شدن این موضوع برای پلیس، راننده خاطی به مدت ۶ ماه از رانندگی محروم می شود.

وی ادامه داد: سرنشینان جلو نیز در خواب آلودگی راننده موثر هستند و در صورت بیدار ماندن این افراد و گفت و گو با راننده احتمال خواب آلودگی راننده و بروز سانحه احتمالی کاهش می یابد.

رییس پلیس راه استان همدان اضافه کرد: برخی از سوانح به علت بی توجهی به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی، مشغول شدن به تنظیم سیستم صوتی، شوخی با یکدیگر و مکالمه با تلفن همراه رخ می دهد.

سرهنگ عزیزی به رانندگان توصیه کرد: در صورت احساس خستگی و خواب آلودگی در نزدیکترین مکان ایمن نسبت به پارک وسیله نقلیه و استراحت کافی اقدام کنند همچنین پس از هر ۲ ساعت رانندگی ۱۵ دقیقه استراحت داشته باشند.

وی گفت: عمده سوانح خطرناک و دسته جمعی ناشی از بی توجهی به جلو از ساعت ۱۳ تا ۱۷ و ۲ بامداد تا هشت صبح در محورهای اصلی رخ می دهد که در تمامی آنها راننده مقصر است.‌

رییس پلیس راه استان همدان ضمن اشاره به سوانح رانندگی در استان همدان و اینکه عمده دلیل واژگونی خودروها مربوط به خواب آلودگی رانندگان است، گفت: بیماران و افرادی که با تجویز پزشک مجبور به مصرف برخی از داروهای خواب آور هستند از رانندگی پرهیز کنند در غیر اینصورت موجب بروز سوانح رانندگی می شوند.