کارشناس توان بخشی مبتنی بر جامعه اداره بهزیستی خمینی شهرگفت: تهیه وسایل کمک توانبخشی هیچ تفاوتی با مشابه خارجی ندارد وبسیار ارزان در اختیار معلولان قرار می گیرد.

مسعود پناهی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج خمینی شهر، بیان داشت: هزینه 40 محصول کمک توانبخشی برای معلولان تنها با مبلغ 15میلیون تومان تهیه و تولید شده است.

وی تصریح کرد: مسائل کمک توانبخشی که به معلولان کمک بسیاری می کند مقوله با اهمیتی است  ومعلولان  باتوجه به معلولیتی که دارند باید بتوانند بخشی از کارهای خود را بوسیله  آن انجام دهند.

پناهی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته این منابع در اختیار معلول قرار می گیرد وهر معلول به دو وسیله توانبخشی نیاز دارد، ادامه داد: در کشور ما به دلیل گستره وسیعی که از معلولیت وجود دارد وسایل کمک توانبخشی  تیراژ بالایی ندارد.

کارشناس توان بخشی مبتنی بر جامعه اداره بهزیستی خمینی شهرگفت: علت پایین بودن تیراژ وسایل کمک توانبخشی را  دارا بودن ویژگیهای خاص هر معلول دانست و اضافه کرد: متاسفانه  صنعتی در پیشرفت این وسایل داخل نشده و عملا یک هسته مرکزی برای آن وجود ندارد.

پناهی توضیح داد: ازآبان  سال96 ایده ای به ذهنم رسید که با بیان کردن در مراکز توانبخشی و کاردرمانی ها با مشارکت ده نفر از تسهیلگران ،کار درمانگران و تولیدکنندگان محلی مطرح کردیم و نمونه هایی از سایت های خارجی استخراج کرده و ماهها تحقیق کردیم که چگونه این وسایل کمک توانبخشی را  تولید کنیم تا قابل استفاده باشد.

مدیر و مجری طرح وسایل کمک توانبخشی در تکمیل مطالب اظهار کرد: بعد از تحقیقات لازم 25 وسیله را برای ساخت اولیه  در نظر گرفتیم و در طی یک زمانی آنها را  به 40 محصول رساندیم.

 وی با اشاره به اینکه تحقیقات در این زمینه هنوز ادامه دارد افزود: اکنون وارد فاز وسایل الکترونیکی و بومی سازی نرم افزارهای جهت یاب و برجسته نما شدیم واین اتفاق برای اولین بار در کشور رخ داده است.

کارشناس توان بخشی مبتنی بر جامعه اداره بهزیستی خمینی شهر گفت: از دیگر این طرح ها  وسیله ای است که  تبدیل گوشی به سمعک برای ناشنوانایان است.

پناهی نشریح کرد: این وسایل با مشابه خارجی  تفاوتی ندارد و بسیار ارزان در اختیار معلولان قرار می گیرد وبرخی از این وسیله ها نمونه ایرانی ندارد و طرح آن از خودمان است.

وی همچنین در مورد هزینه تجهیزات تهیه شده خبرداد که هزینه های موجود 15میلیون تومان بوده است که نیاز نزدیک به 200مددجو را تهیه کرده که شاید شخص معلول  اگر کوچکترین وسیله را میخواست تهیه کند بین 400تا600هزار تومان باید هزینه پرداخت می کرد.

پناهی توجه به توانمندی و پتانسیل نیروهای معلول را خواستار شد و عنوان کرد: توانسته ایم با کار تسهیلگری و محله ای وکار در منازل نیاز استان را به طور کامل برطرف کنیم و شهرستانهای دیگر نیز درخواست وسایل کمک توانبخشی را به بهزیستی شهرستان خمینی شهر داده اندحتی شهر اصفهان نیز تقاضای این وسایل را خواستار شده است.

وی افزود: سه واحد تولیدی که در حال ورشکستگی بودند نجات یافتند و تعدادی مشغول به کار شدند و به صورت غیر مستقیم 35نفر در حال کار هستند و 7نفر تولید کننده وسایل کمک توانبخشی هستند.

کارشناس توان بخشی مبتنی بر جامعه اداره بهزیستی خمینی شهر در پایان خاطر نشان کرد: مسئولان استقبال خوبی از این طرح ها در جهت کمک به معلولان نشان داده اند و مراکز مشاوره مراجعانی را قبول می کنند که نیازمند به این خدمات هستند.