محمد علی پهناور به عنوان سرپرست تیم ملی دارت جوانان کشور منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، طی حکمی از سوی کامبیز ایوب زاده رئیس انجمن دارت کشور، سرپرست تیم ملی دارت جوانان ایران منصوب شد.

بر این اساس طی حکمی از سوی "کامبیز ایوب زاده" رییس انجمن دارت کشور" محمد علی پهناور " به عنوان سرپرست تیم ملی دارت جوانان ایران منصوب و معرفی شد.

گفتنی است پهناور مسئولیت کمیته دارت استان اردبیل را هم بر عهده دارد.