مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: بیش از 93 درصد جمعیت روستایی استان اردبیل از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، فیروز خدایی تعداد روستاهای در دست اقدام در سطح استان اردبیل در سال جاری را 164 روستا عنوان کرد و گفت: تاکنون هزار و 236 روستا در سطح استان اردبیل از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند که این تعداد بیش از 93 درصد از جمعیت روستایی استان را شامل می شود.

وی بیان کرد: در سال جاری بیش از یک هزار و 970 مصرف کننده جدید در بخش های مختلف اعم از خانگی، تجاری و صنعتی جذب این شرکت گردیده است که در همین راستا تعداد مشترکین گاز طبیعی از بدو تأسیس این شرکت به 471 هزار 930 مشترک رسیده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل در خصوص عملیات شبکه گذاری و نصب انشعابات اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون به میزان 35 کیلومتر شبکه گاز به شبکه های گازرسانی این استان اضافه شده است که با این وجود میزان شبکه گذاری از ابتدای تأسیس شرکت تاکنون به بیش از 9 هزار و 442 کیلومتر رسیده و تعداد 862 عدد انشعاب گاز جدید نیز در سطح استان نصب گردیده که تعداد انشعابات نصب شده در سطح استان اردبیل تاکنون به 230 هزار و 354 انشعاب رسیده است.