مدیر جهاد کشاورزی بهار از افتتاح ۵ پروژه کشاورزی با اشتغالزایی ۵۲ نفر در شهر ستان بهار، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، هوشنگ کرمی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار در دیدار پرسنل جهادکشاورزی با امام جمعه شهرستان بهار، ضمن اشاره به هفته جهادکشاورزی که از  ۲۱ تا ۲۷ خردادماه  نامگذاری شده است، گفت: با افتتاح ۵ پروژه در شهرستان بهار در هفته جهاد کشاورزی با اعتباری افزون بر ۴۹ هزار و ۴۷ میلیون ریال، اشتغال زایی برای ۵۲ نفر ایجاد خواهد شد.

 

افتتاح 5 پروژه در هفته جهاد کشاورزی

مدیر جهاد کشاورزی بهار گفت: پروژه ها شامل پرورش ماهی قزل آلا،  کپه کاری، سردخانه بالای صفردرجه، صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و یک واحد بره پرواری است.

مدیر جهادکشاورزی بهار با اشاره به شعار سال از اجرای پروژه های تاثیر گذار نظیر تولید دانه های روغنی، احداث گلخانه، اجرای آبیاری تحت فشار و تولید گوشت قرمز در سال جاری خبر داد و افزود: پیش بینی اعتبارات در راستای اجرای طرح ها تاثیر گذار خواهد بود.

امام جمعه بهار نیز گفت: موضوع کشاورزی و دامپروری از بنیادی ترین شغل ها و با فضلیت ترین هاست.

حجت الاسلام حبیب حاتم نیا افزود: توفیق خدمت در جهادکشاورزی از الطاف الهی است و فعالیت جهادکشاورزی با توجه به شرایط کنونی مقدس ترین فعالیت هاست و هر قدمی که برای مردم برداشته می شود باید خدایی باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار در دیدار پرسنل جهادکشاورزی با امام جمعه شهرستان بهار، ضمن اشاره به هفته جهادکشاورزی که از  ۲۱ تا ۲۷ خردادماه  نامگذاری شده است، گفت: با افتتاح ۵ پروژه در شهرستان بهار در هفته جهاد کشاورزی با اعتباری افزون بر ۴۹ هزار و ۴۷ میلیون ریال، اشتغال زایی برای ۵۲ نفر ایجاد خواهد شد.