10 دستگاه دیالیز با تلاش های فرماندار جهادی خمینی شهر برای تسهیل درمان بیماران کلیوی وارد شهرستان خمینی شهر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، انجمن خیریه بقیت الله الاعظم شهرستان خمینی شهر در بخش درمان بیماران کلیوی شهرستان با  30 دستگاه دیالیز و 32 تخت با سه شیفت روزانه 69 نفر دیالیز می شوند.

قیمت یک دستگاه دیالیز 80میلیون تومان است که با تلاش های محمود مسلم زاده و خیریه بقیت الله الاعظم خرید جدید 45 میلیون تومان با تخفیف ارزی و به قیمت گمرکی 35 میلیون تومان که ده دستگاه جمعا 350 میلیون تومان می شود، وارد شهرستان گردید.

به همین منظور ریاست اتاق اصناف شهرستان خمینی شهر برنامه ای تدوین نمود که مبلغ  1،702،000،000 ریال معادل یکصدو هفتاد میلیون و دویست هزارتومان جهت خرید 5 دستگاه دیالیز توسط اتحادیه ها، کسبه و هیات رئیسه اتاق اصناف و سایر اقشار مردم شهرستان تامین گردید.

در این همایش بزرگ مسیبی رئیس اتاق اصناف شهرستان خمینی شهر در این مراسم ضمن خیرمقدم از هم افزایی و تلاش‌های اتحادیه های مختلف صنفی و مسئولان عالی رتبه شهرستان به ویژه نماینده مردم خمینی شهر در مجلس و همچنین مسلم زاده فرماندار جوان، انقلابی و جهادی  معاونین و بخشدار مرکزی شهرستان و سرهنگ مشیر صدر فرمانده سپاه و  رئیس اداره صنعت معدن تجارت و سایر مسئولان ارزشی شهرستان تقدیر و تشکر نمودند.