دومین مرحله اردوی آماده سازی تالوکاران برای حضور در رقابت های ووشو قهرمانی آسیا در اصفهان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، دومین مرحله اردوی تیم ملی ووشو نوجوانان و جوانان کشور در بخش تالو برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا در اصفهان آغاز شده است.

در دومین مرحله اردوی تیم ملی ووشو نوجوانان و جوانان کشور در بخش تالو ۱۰ ووشوکار از سراسر کشور حضور دارند که از این تعداد ۶۰ درصد آنها ووشوکاران استان اصفهان هستند.

رقابت های ووشو قهرمانی آسیا از ۲۴ مرداد تا دوم شهریور امسال به میزبانی کشور برونئی برگزار خواهد شد.

گفتنی است؛ تیم ملی ووشو نوجوانان و جوانان کشور در بخش تالو تا پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا سه مرحله اردوی دیگر برگزار خواهد کرد.