رییس اداره هواشناسی شهرستان شهرضا ازافزایش 30 درصدی بارش ها نسبت به میانگین بلند مدت در سال زراعی در شهرضا خبر داد.

ستار سبز علی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان،  با اشاره به افزایش 30 درصدی بارش ها  نسبت به میانگین بلند مدت گفت: میزان بارندگی روز گذشته در شهرضا 7 و 9دهم میلیمتربود.

وی گفت: جمع  بارش سال زراعی188 میلیمتربوده که این میزان نشان دهنده افزایش 2 و شش دهم برابری میزان بارش ها نسبت به سال گذشته و افزایش 30 درصدی بارش ها نسبت به میانگین بلند مدت است.

سبزعلی تصریح کرد: دیروز هم زمان با رگبار باران و رعد وبرق، به صورت مقطعی وزش باد شدت یافت و بیشترین سرعت وزش باد به 72کیلومتر بر ساعت رسید.

وی افزود: بیشینه دما دیروز عصر به 32 و 4 دهم درجه سانتیگراد و کمینه دما صبح امروز به 14 و 6دهم درجه رسید.

سبزعلی بیان داشت: بعد از ظهر امروز شاهد ناپایداری های ضعیفی خواهیم  بود و وضعیت جوی به صورت رشد ابر ، وزش باد نسبتاً شدید و احتمال رگبار و رعد وبرق پراکنده است.

رییس اداره هواشناسی شهرضا گفت: از روز پنجشنبه با حاکمیت جو پایدار شاهد افزایش دما در شهرستان شهرضا خواهیم بود.