فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: 2 باب مغازه به علت خرید و فروش مواد مخدر در شهرضا پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سرهنگ صادق کاظمزاد تصریح کرد: در راستای طرح سراسری پاکسازی نقاط آلوده در سطح شهر پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی شهرستان شهرضا با هماهنگی مقام قضایی 2 باب مغازه واقع در یکی از محله ها را پلمب کرد.

وی افزود: در این مغازه خرید و فروش مواد مخدر انجام می شد که باعث ناامنی محله و نارضایتی اهالی محل شده بود.

این مقام انتظامی بیان داشت: پلیس با کلیه ناهنجاری ها و به خصوص سوداگران مواد مخدر به صورت ویژه برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه مورد مشابه موارد را از طریق سامانه 110 به پلیس اطلاع دهند.