عملیات جا به جایی خط 12 اینچ رینگ اصفهان در ایام تعطیل عید سعید فطر طی 3 روز انجام پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: عملیات جا به جایی خط 12 اینچ رینگ اصفهان بصورت شبانه روزی و در ایام تعطیل عید سعید فطر طی 3 روز انجام پذیرفت.

سید مصطفی علوی با اشاره به عملیات لوله گذاری کلکتور اصلی فاضلاب شمال اصفهان که از غرب اصفهان به سمت شرق اصفهان با قطر خارجی 1.60 متر در حال انجام است، گفت: این لوله گذاری در حین اجرا با خط 12 اینچ تغذیه رینگ اصفهان در میدان بزرگمهر اصفهان برخورد داشت که  طی جلسات متعدد مدیران شرکت آب و فاضلاب و شرکت گاز اصفهان مقرر شد؛ واحد اجرای طرح های شرکت گاز استان اصفهان با هماهنگی اداره گاز منطقه 2 اصفهان اقدام به جا به جایی خط مذکور نماید.

شرکت گاز اصفهان

وی افزود: اجرای خط مذکور به دلیل برخورد با لوله فاضلاب، در عمق 6 متری از سطح زمین اجرا شد که به دلیل ناپایداری ، شنزار بودن زمین و ریزش های مکرر در حین اجرای عملیات،  در طول مسیر حفاری از باکس های فلزی به ارتفاع 4 متر استفاده گردید.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان درخصوص اهمیت اجرای این طرح گفت: عملیات جا به جایی خط 12 اینچ رینگ اصفهان در منطقه پر تردد اصفهان انجام پذیرفت،که این نشانه چابکی سازمان در برخورد با فعالیت های مورد نیاز و فوری است.