نایب رئیس شورای شهر اردبیل گفت: مسئولان برگزاری لیگ جهانی والیبال از ظرفیت های شورا و شهرداری اردبیل غافل نشوند.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، حبیب فتحی افزود: تاکنون هیچگونه جلسه همفکری در خصوص برگزاری لیگ جهانی والیبال با شورا و شهرداری اردبیل برگزار نشده است.

وی تصریح کرد: با وجود آنکه کمتر از 10 روز به برگزاری مسابقات لیگ جهانی والیبال در اردبیل باقی مانده است ، تاکنون حتی یک جلسه همفکری با اعضای شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری اردبیل برای هماهنگی جهت برگزاری هرچه بهتر این مسابقات تشکیل نشده است.

نایب رئیس شورای شهر اردبیل بیان کرد: اهمیت برگزاری مسابقات لیگ جهانی والیبال در اردبیل را یادآور شد و گفت: تخمین زده می شود بالغ بر یک میلیارد نفر در سراسر دنیا ، مسابقات لیگ جهانی والیبال در اردبیل را دنبال کنند ، بنابراین این رویداد ورزشی بین المللی فرصت مناسبی برای شناساندن ظرفیت های گردشگری ، تاریخی و فرهنگی شهر اردبیل است و جا دارد مسئولان برگزار کننده از همه ظرفیت های موجود برای استفاده بهینه از این فرصت استثنایی به نحو احسن بهره ببرند.