رئیس خانه معدن ایران گفت: توسعه بدون نگاه به مسائل زیست محیطی ممکن نیست و باید بخش زیست محیطی در مسائل توسعه مورد توجه باشد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، محمدرضا بهرامن در اجلاس سالانه نظام مهندسی معدن ایران در محمود آباد اظهار داشت: با توجه به اینکه معدن در الویت توجه دولت قرار گرفته اهد شاهد رشد مثبت بخش معدن در کشور هستیم.

وی ادامه داد: در بخش معدن به آینده پژوهشی توجه می شود و نگرانی وجود ندارد و به جهت حضور در بازار رقابتی از تکنولوژی روز استفاده می شود و اگر نگاه مهندسی در بخش معدن وجود نداشته باشد نمی توانیم از این ثروت الهی بهره گیری کنیم.

بهرامن تصریح کرد:اعتقاد داریم که فعالیت‌های معدنی بدون فعالیت‌های زیست محیطی ممکن نیست و امروز با همکاری محیط زیست باید بخش معدنی را پیگیری کنیم.