کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین ۷۸ در وضعیت سالم است.

 به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، هوای اصفهان امروز با میانگین شاخص کیفی هوا ۷۸ AQI در وضعیت سالم ثبت شده است.

شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم از جمله میدان احمدآباد روی عدد ۱۱۲، خیابان رودکی روی عدد ۶۵، خیابان استانداری روی عدد ۶۷، خیابان چهارباغ خواجو روی عدد ۷۷ و بزرگراه خرازی روی عدد ۷۰ ثبت شده است.