وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نقصیه های موجود در حوزه سرمایه گذاری شناسایی و در جهت رفع آن باید تلاش کرد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، محمد جواد آذری در همایش بین المللی فرصت‌های تجاری و سرمایه گذرای اظهار داشت:  استان مازندران  در بخش های مختلف کشاورزی، گردشگری و دیگر بخش‌ها دارای ظرفیت و پتانسیل خوبی است که باید از آن به نحو مطلوب استفاده کرد.

وی ادامه داد: باید بر روی محصولات تولیدی در استان مازندران با برنامه ریزی شود تا بتوان صادرات محصول را در دستور کار قرار داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد:  تامین منابع مالی و کاهش ریسک سرمایه گذاری موضوعات مهمی است که باید به آن توجه کرد و یکی از بخش های مهم سرمایه گذاری افزایش بهره وری است.

جهرمی بیان داشت: در حال حاضر در بحث صادرات محصولات کشاورزی سهم کمی در بازارهای منطقه ای و بین المللی داریم که این سهم باید افزایش یابد و نیاز است جلسات تخصصی بیشتری را در استان های شمالی شاهد باشیم.

وی بیان داشت:  خاویار شمال یکی از برند های جهانی است و بزرگترین ظرفیت سرمایه گذاری در مازندران از آن می توان یاد کرد اما متاسفانه فقط 20 درصد از ظرفیت آن استفاده می شود اما باید در بخش  شیلات، کشاورزی، دام پروری و صنعت  در استان مازندران توجه ویژه ای شود زیرا اینها ظرفیت های مناسب برای تجارت محسوب می شوند.

وی گفت: سرگردانی و معطلی سرمایه گذار در فرآیند اداری استان و کشور روندی نامطلوب است و پنجره واحد سرمایه گذاری که به صورت ویژه برای مازندران دیده شده است باید این مشکل را رفع کرد.