همزمان با هفته محیط زیست منطقه حفاظت شده قمصر و برزک در کاشان پاکسازی شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، همزمان با هفته محیط زیست منطقه حفاظت شده قمصر و برزک (سرچشمه کامو) پاکسازی شد.

گفتنی است؛ کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست کاشان به بازدیدکنندگان از منطقه حفاظت شده قمصر و برزک در خصوص مسئولیت اجتماعی آحاد جامعه در حفظ محیط زیست از آلودگی ها و پسماندها با توزیع کیسه زباله صورت گرفت.