کورش مهرابی گفت: به‌منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت کارشناسان و باغداران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه کارگاه آموزشی هرس و پیوند پسته به‌صورت علمی و عملی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از برگزاری کارگاه آموزشی پیوند و هرس پسته در سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه خبر داد و گفت: در کارگاه آموزشی پیوند و هرس پسته تعداد ۱۲۰ نفر از کارشناسان و باغداران شرکت کردند و مهارت‌های لازم را فراگرفتند.

وی افزود: در کارگاه آموزشی هرس و پیوند پسته در کرمانشاه، حکم‌آبادی پژوهشگر مروج ارشد ملی (متخصص پسته) توضیحات کارشناسی را به‌صورت تئوری و عملی برای شرکت‌کنندگان ارائه نمود و شرکت‌کنندگان با نحوه صحیح هرس و پیوند پسته آشنا شدند.

گفتنی است کارگاه آموزشی هرس و پیوند پسته در کرمانشاه توسط سازمان هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی کرمانشاه در مورخ ۲۰ خردادماه سال جاری به‌صورت یک‌روزه برگزارشده است.