مدیر دفتر اکوسیستم های تالابی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به نگاه فرامرزی برای احیاء تالاب ها، مدیریت مشارکتی در حفظ تالاب ها را به عنوان یک ضرورت، مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، مسعود باقرزاده کریمی، مدیر دفتر اکوسیستم های تالابی سازمان حفاظت محیط زیست ظهر امروز ضمن اشاره به ضرورت مدیریت مشارکتی در حفظ تالاب آق گل در نشست تحلیل ذینفعان تدوین برنامه مدیریت جامع تالاب آق‌گل اظهار کرد: دولت یازدهم با تدوین آیین‌نامه احیای تالاب‌ها درصدد پرداختن به این امر در برنامه ششم توسعه بوده  و همچنین در آیین‌نامه تالاب‌ها تعیین حد تالاب‌ها برای انجام تکالیف اداره محیط زیست مشخص شده است .

 

مدیریت مشارکتی در حفظ تالاب آق گل

مدیر دفتر اکوسیستم های تالابی سازمان حفاظت محیط زیست ، موضوع مدیریت زیست بومی در تالاب‌ها موضوع قابل تفکر دانست و گفت:  احیای تالاب ها رویکردی است که از دولت هشتم این تفکر ایجاد شده که باید به صورت حوزه‌ای مدیریت شود .

وی با اشاره به اینکه انجام اصول زیست بومی باید با مشارکت ذی‌نفعان باشد گفت: باید مدیریت تالاب به صورت مشارکتی انجام شود که این نگاه نیاز به فرهنگسازی، ایجاد ساختار اجرایی و مدیریتی و زمینه‌سازی در چهارچوب قانونی دارد.

وی ضمن اشاره به مدیریت مشارکتی در حفظ تالاب ها، تصریح کرد: تالاب‌ها می‌توانند شاخص کار مدیریتی باشد  و هرگونه آلودگی زیست محیطی، ایجاد رسوب و حفر چاه غیرمجاز در مناطق مجاور میتواند بر روی تالاب‌ها اثرگذار باشد.

باقرزاده کریمی با بیان اینکه مدیریت زیست بومی یک ظرفیت فرامرزی است افزود: غفلت تاریخی در نگاه مدیریت‌ها باید به سرعت بازنگری شود زیرا تصمیمات دولتی میتواند بهره‌برداران و ذی‌نفعان را دچار بی‌مسوولیتی کند.

وی تالاب آق‌گل با وجود کوچک بودن زیستگاه مطلوبی برای گونه‌های مختلف پرندگان مهاجر دانست و گفت: تالاب‌ها آیینه قله های های دیده نشده کوه یخ هستند.

مدیر دفتر اکو سیستم سازمان حفاظت محیط زیست مسئولان را در سرنوشت منابع سهیم برشمرد و تصریح کرد: رانت ها و آفرهای دولت در دوره های گذشته بی ارزش بودن منابع آب و انرژی را در پی دارد.

وی ازمدیریت 30 تالاب با رویکرد بومی در کشور خبر داد و گفت: آق گل از تالاب های ارزشمند در کشور بوده و نباید بی تفاوت از آن گذر شود.

مدیر دفتر اکوسیستم های تالابی سازمان حفاظت محیط زیست ظهر امروز ضمن اشاره به ضرورت مدیریت مشارکتی در حفظ تالاب آق گل در نشست تحلیل ذینفعان تدوین برنامه مدیریت جامع تالاب آق‌گل اظهار کرد: دولت یازدهم با تدوین آیین‌نامه احیای تالاب‌ها درصدد پرداختن به این امر در برنامه ششم توسعه بوده  و همچنین در آیین‌نامه تالاب‌ها تعیین حد تالاب‌ها برای انجام تکالیف اداره محیط زیست مشخص شده است .