استاندار مازندران بر ضرورت اقزایش تعاملات اقتصادی بین کشورهای حاشیه دریای خزر تاکید کرد و گفت: این اجلاسیه باید به دنبال تحقق این موضوع باشد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، احمد حسین زادگان در هجدهمین اجلاسیه رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشورهای حاشیه خزر اظهار داشت:  استان مازندران با توجه به پتانسیل هایی که در حوزه کشاورزی،صنعت ،بنادر،فرودگاه و گردشگری دارد می تواند بهترین تعامل اقتصادی و تجاری با کشورهای حاشیه دریای خزر ایجاد کند.

وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاههای توانمندیها در حوزه های مختلف، برگزاری همایش های مشترک در بخش های گوناگون می تواند بر همکاری های خوب و سازنده کشورهای حاشیه دریای خزر کمک کند.

استاندار مازندران گفت: علیرغم همه ظرفیت ها و نیاز کشورهای حاشیه دریای خزر به همدیگر متاسفانه حجم مبادلات تجاری میان آنها را    ضی کننده نیست و این موضوع باید مورد کارشناسی قرار گرفته و برنامه ریزی اصولی برای آن انجام شود.

وی گفت: با توجه به ظرفیت‌هایی که جمهوری اسلامی ایران بویژه استان مازندران در حوزه‌های مختلف صنایع، کشاورزی، خدمات، صنایع تبدیلی و غیره دارد و از سوی دیگر نیاز کشورهای حوزه خزر که در منطقه تأمین می‌شود، باید به فکر و دنبال افزایش تعاملات بود.