مدیر کشت گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: ۱۰۳ هکتار از اراضی شهرستان نمین زیر کشت گیاهان دارویی رفته است.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، علی ذبیحی امروز در بازدید از مزارع گیاهان دارویی افزود: ۱۰۳ هکتار از اراضی شهرستان نمین زیر کشت گیاهان دارویی رفته که پیش بینی می‌شود حدود ۱۰۰ تن محصول برداشت شود.

وی تصریح کرد: شهرستان نمین با بیشترین میزان سطح زیر کشت پیشانی استان در زمینه گیاهان دارویی است.

مدیر کشت گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل افزود: حدود ۵۰۰ گونه گیاه دارویی در استان وجود دارد که ۲۲ گونه آن به صورت زراعی کشت می‌شود که ۳۷۹ هکتار از اراضی استان به کشت این گونه از گیاهان دارویی اختصاص یافته است.

کشور‌های همسایه از قبیل ترکیه، روسیه و جمهوری آذربایجان مقصد صادرات گیاهان دارویی استان است.