استاندار مازندران گفت: مازندران ، مهمترین دروازه اقتصادی ایران برای دستیابی به بازارهای حاشیه دریای خزر و آسیای میانه است.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، احمد حسین زادگان در اجلاسیه روسای اتاق های بازرگانی کشورهای حاشیه دریای خزر اظهار داشت:صادرات استان مازندران پارسال  375 میلیون دلار بود.

وی ادامه داد:  مازندران دارای ظرفیت های زیادی در بخش های کشاورزی ، صنعت ، توریسم ، بندرها ، ریلی و فرودگاهی است که می توان با برپایی چنین همایش هایی ، مهمترین دروازه اقتصادی ایران برای دستیابی به بازارهای حاشیه دریای خزر و آسیای میانه شد.

استاندار مازندران بیان داشت: مهمترین اهداف استان ، رسیدن میزان صادرات به ارزش 2 میلیارد دلار است که در این راه باید از تمامی ظرفیتهای استان و کشورهای منطقه بهره گیری کرد.