رییس اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان شهرضا گفت: امسال 75میلیاردریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی به شهرستان اختصاص یافته که 71 میلیارد ریال آن پرداخت و زمینه اشتغال 100نفر فراهم شد.

مصطفی اباذری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، با اشاره به پرداخت 71 میلیاردریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در شهرضا بیان داشت: طرح اشتغال روستایی و عشایری از برنامه های اولویت دار دولت است که با هدف ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی به اجرا درآمده است.

وی افزود: تسهیلات روستایی با نرخ بهره 6 درصد بوده و برای تمام طرح های صنعتی و خدماتی قابل پرداخت است.

اباذری گفت:در زمینه اعتبارات فراگیر، اعتبارات دارای سهمیه یارانه ای بوده که سهمیه شهرستان 550 میلیاردریال بوده اما تاکنون 117طرح با اعتباری بالغ بر 3هزارمیلیارد ریال به بانک های عامل ارائه شده است.

رییس اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان شهرصا گفت: اعتبارات شهرستان در دوبخش اشتغالزایی فراگیر(تبصره 18) و اشتغال پایدار روستایی پرداخت شده است.

اباذری تصریح کرد: در حال حاضر باتوجه به مصوبه کمیته فنی 40 میلیارد ریال دیگر ما طرح در بانک ها داریم که منتظر ابلاغ اعتبارات جدید هست که معرفی شود.

وی افزود: متاسفانه مدیران امور شعب در استان نسبت به معرفی طرح ها در بانک ها تنگ نظری داشته و نهایتا 10طرح با اعتباری بالغ بر 28میلیاردریال موفق به دریافت تسهیلات شده وزمینه اشتغال 30نفررا فراهم کرد.

رییس اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی گفت: اعتبارات تبصره 18 تسهیلاتی بوده که ابتدا با نرخ بهره 18 درصد در بانک عقد قرارداد می شود ،سپس باتوجه به سطح اشتغال ایجاد شده ،مدت زمان اجرای طرح و نوع طرح مشمول یارانه می شود.

اباذری تصریح کرد: این یارانه تا 6 درصد سود بانکی را پوشش می دهد یعنی متقاضی این طرح ، در واقع تسهیلات 12درصدی دریافت می کند.