معاون سلامت اداره کل دامپرشکی اصفهان گفت: انتقال دام و فرآورده های خام دامی بدون مجوز در استان اصفهان ممنوع شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محمود کشتکار بیان داشت: برای حفظ سلامت جمعیت دام و جلوگیری از قاچاق انتقال دام و فرآورده های خام دامی بدون مجوز در استان اصفهان ممنوع شد.

وی افزود: جابه جایی دام زنده و انواع فرآورده خام دامی در استان اصفهان بدون مجوز این نهاد ممنوع و غیرقانونی است.

معاون سلامت اداره کل دامپرشکی اصفهان گفت: هرگونه جابه جایی محموله‌های دام زنده، فرآورده‌های خام دامی، نهاده‌ها، خوراک دام، دارو و مواد بیولوژیک بدون مجوز دامپزشکی غیرمجاز است.

گفتنی است؛ استان اصفهان با ۲۴ شهرستان رتبه اول را در فرآورده‌های دامی و 10 درصد دام کشور در استان اصفهان تأمین می‌شود.