رییس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان شهرضا ازثبت نام 6800 نفر در سامانه کاریابی در شهرستان شهرضا خبر داد.

مصطفی اباذری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، گفت: با توجه به آمار سایت کاریابی در شهرضا 6هزارو 800ثبت نام شده بیکار وجود دارد.

وی تصریح کرد: براساس آخرین بررسی این آمار،تعدادی از افراد ثبت نام شده اکنون از شهرضا رفته یا متقاضی کار تمام وقت نیستند.

اباذری افزود: اکنون آمار واقعی ثبت نام شدکنندگان 4هزارو 800 نفر بوده که بخش عمده آن فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند.

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه نرخ بیکاری در شهرضا را 10 و 14 دهم درصد اعلام کرده در حالیکه نرخ بیکاری  جوانان فارغ التحصیل در شهرضا بیش از 25 درصد است .

رییس اداره کار،تعاون ورفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در زمینه مشاغل خانگی 130نفر موفق به تولید شغل شده اند، تصریح کرد: اعتبارات مشاغل خانگی 13میلیارد ریال بوده که بخش عمده آن در مشاغل پشتیبان و مستقل جذب شده است.

اباذری افزود: در حال حاضر 134 شرکت تعاونی در  13گرایش خدماتی، عمرانی، صنعتی، فرش ، مسکن، معدن و کشاورزی فعال بوده که اعضای این شرکت تعاونی ها 88هزارو 728 نفرهستند.

وی گفت: بیشترین اعضای شرکت تعاونی درشهرستان عضو شرکت تعاونی سهام عدالت هستند.

رییس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرضا تصریح کرد: این شرکت های تعاونی زمینه اشتغال 681نفر را فراهم کرده است.