کارشناس مسوول سبزی و صیفی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از پیش بینی برداشت 150 هزار تن سیب زمینی از زمین های کشاورزی دراستان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، فردین ابراهیمی گفت: برداشت سیب زمینی از سه هزار و 200 هکتار اراضی استان اصفهان آغاز گرددیه که پیش بینی می شود  150 هزار تن سیب زمینی از زمین های کشاورزی برداشت شود.

وی با اشاره به اینکه متوسط برداشت سیب زمینی در هر هکتار حدود 44 تن است، افزود: پیش بینی می شود تا پایان زمان برداشت در اواخر تیر 150 هزار تن سیب زمینی برداشت شود.

کارشناس مسوول سبزی و صیفی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: فریدن، سمیرم، چادگان، فریدونشهر و بویین میاندشت عمده شهرستان های تولید سیب زمینی در استان  اصفهان است.