مدیر جهادکشاورزی شهرستان سیریک از سمپاشی نقاط بحرانی برای مقابله با آفت ملخ صحرایی در سیریک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، عون نکویی از سمپاشی نقاط بحرانی برای مقابله با آفت ملخ صحرایی در سیریک خبر داد.

وی در تشریح این خبر گفت: برای مقابله با ملخ‌های صحرایی، ۶ نقطه بحرانی شهرستان سیریک در حال سمپاشی است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان سیریک ادامه داد: بیش از ۵ هزار هکتار از زمین‌های آلوده به این آفت با استفاده از یک فروند هواپیمای سم پاش، یک فروند کواد کوپتر و روش‌های سنتی در شهرستان سیریک سم پاشی می‌شود.

نکویی در پایان افزود: زمین‌های کشاورزی، باغی و بیابانی روستا‌های کنارجو، شهیدمردان، پالور، گچینه، روتان، بمانی و لبنی از توابع بخش بمانی شهرستان سیریک، بیشترین کانون‌های هجوم ملخ‌های صحرایی در سیریک است.