مدیر شهرداری منطقه دو سنندج گفت: در راستای توسعه سرانه فضای سبز و همچنین ارتقاء سطح سیما ومنظر سطح شهر عملیات اجرایی احداث 26 هزار مترمربع فضای سبز تقاطع غیر همسطح سنجر خان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، عرفان فتحی در جمع خبرنگاران گفت: عملیات اجرایی احداث فضای سبز تقاطع سنجر خان آغاز شد.

مدیر شهرداری منطقه دو سنندج اظهار داشت: پروژه تقاطع سنجر خان یکی از پروژه هایی است  که  اواخر سال 96به منظور توزیع بار ترافیکی و انتقال آن به بخش شرقی، جنوبی و جنوب شرقی شهر زیر بار ترافیک رفت.

 فتحی گفت: در راستای توسعه سرانه فضای سبز وهمچنین ارتقاء سطح سیما ومنظر سطح شهر عملیات احداث فضای سبز  پیرامون این پروژه در دستور کار این شهرداری قرار گرفت.

وی از آغاز عملیات اجرایی احداث 26 هزار مترمربع فضای سبز تقاطع سنجر خان خبر داد و گفت: عملیات آماده سازی بستر شامل خاکریزی، تسطیح و رگلاژ و احداث فضای سبز شامل چمن کاری، کاشت درختچه و نهال در حال انجام است.

مدیر شهرداری منطقه دو سنندج همچنین عنوان کرد: همزمان با آغاز عملیات احداث فضای سبز تقاطع سنجر خان توسط این شهرداری عملیات تاسیسات آب و برق  فضای سبز این پروژه توسط  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری در حال اجرا است.

فتحی خاطرنشان کرد: اجرای عملیات احداث فضای سبز  پروژه تقاطع سنجر خان شود موجب ایجاد چشم انداز زیبا و نمای سرسبز و باطراوت در پیرامون این تقاطع خواهد شد.