کامران گردان در افتتاحیه جشنواره پیاده راه اکباتان ضمن اشاره به جشنواره پیاده راه اکباتان، از ایجاد نشاط اجتماعی و رونق کسب و کار در پیاده راه اکباتان سخن گفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، کامران گردان ، رئیس شورای اسلامی شهر همدان عصر امروز در افتتاحیه جشنواره پیاده راه اکباتان ضمن اشاره به رونق اشتغال در شهر، اظهار داشت: یکی از اهدافی که در جشنواره هایی اینچنین دنبال می شود، رونق اشتغال و کسب وکار در پیاده راه ها است.

جشنوراه پیاده راه اکباتان

گردان با بیان تاثیر  اقداماتی اینچنین در رونق کسب وکار در پیاده راه ها ، مطرح کرد: در پی این اقدام امیدوار هستیم که پیاده راه اکباتان از رکودی که در آن وجود دارد خارج شود و جنب و جوش بر آن حاکم شود.

جشنوراه پیاده راه اکباتان

وی تصریح کرد: ایجاد نشاط اجتماعی با برپایی جشنواره ها و برنامه هایی که مفرح هستند، به پویایی این پیاده راه کمک خواهد کرد.

جشنوراه پیاده راه اکباتان

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه می توان گردشگری را در این پیاده راه رونق داد، گفت: در این خصوص باید جداره سازی مورد نیاز در پیاده راه را انجام داد و همینطور شغل هایی را در پیاده راه ایجاد کرد که در راستای گردشگری در نظرگرفته شده باشد.

جشنوراه پیاده راه اکباتان

جشنوراه پیاده راه اکباتان

جشنوراه پیاده راه اکباتان

جشنوراه پیاده راه اکباتان