مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل از افزایش چشمگیر تعداد سازمانهای مردم نهاد استان درسال گذشته خبرداد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، بهرام آقاخانی در نشست صمیمی مدیرکل مشارکت های اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه با دبیران سازمان های مردم نهاد جوانان استان اردبیل بااعلام این خبر گفت : به همت معاونت فرهنگی وامور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل تعداد 46 سمن فعال در سطح استان در سال 97 به 74 سمن افزایش یافت.

وی بااشاره به صدور اعتبار نامه سمن ها درسال جاری نیز ادامه داد: در سال جاری اعتبارنامه 3 سازمان مردم نهاد جدید نیز تحویل دبیران این سازمان ها داده شده و درحال حاضر 77 سازمان مردم نهاد درحال فعالیت هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل بااشاره به افزایش تعداد کارگاه های آموزشی برگزار شده در سال گذشته نیز گفت : 13 کارگاه آموزشی سال 96 به 23 کارگاه درسال 97 افزایش یافته است .

آقاخانی افزود: همچنین تعداد طرح های سازمان های مردم نهاد که درسال 96به تعداد 300 طرح بود در سال 97 به 440طرح افزایش یافته است .