مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان مرگ کودک 6 ساله در ساختمان شورای شهر همدان را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، علی‌احسان صالح، مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان ضمن اشاره به مرگ پسربچه‌ای 6 ساله به علت سقوط آسانسور در ساختمان شورای شهر، بیان کرد: کودک 6 ساله جان خود را در  ساختمان شورا ی شهر همدان از دست نداده است و این اتفاق در مکان دیگری روی داده است.

خبر این اتفاق در ساختمان شورای شهر تکذیب می شود.

وی شیطنت کودک 6 ساله را علت این اتفاق دانست و ادامه داد: پس از حضور تعمیرکاران به علت خرابی آسانسور در یک ساختمان مسکونی، آنان اقدام به خاموش کردن و تعمیر آسانسور می‌کنند که در این حین یک پسر بازیگوش 6 ساله بدون مطلع کردن افراد حاضر در ساختمان وارد چاه آسانسور می‌شود.

صالح افزود: پس از اتمام تعمیر آسانسور تعمیرکاران به علت ناآگاهی از حضور کودک در این مکان خطرناک، اقدام به روشن کردن و شروع فعالیت آسانسور می‌کنند که همین مسأله موجب مرگ این پسربچه می‌شود.